Aínda que non nos vexas

seguiremos atentamente o teu camiño

Os teus pasos poderán ser seguidos desde calquera punto do mundo

O mundo dos eventos deportivos está en contínua expansión, e cada día é máis necesario o uso de ferramentas que apoien o control das probas, e garantan a seguridade de cada un dos participantes que toman a saída.

Trileuco Solutions é unha prestixiosa empresa galega que dispón da plataforma de eventos deportivos denominada Tracktherace.

A súa principal funcionalidade é un completo sistema de seguimento GPS que permite ter localizado a cada participante durante todo o transcurso dunha proba.

Cada participante debe levar consigo un dispositivo de seguimento GSM/ GPS, que facendo uso das redes de telefonía, estará continuamente informando da súa localización, permitindo construír unha vista de mapa onde se coñecerá en qué punto do percorrido atópase cada participante en cada intre.

Esta vista de carreira poderá ser consultada dende calquera dispositivo con conexión a internet, tanto durante a proba, como facendo unha reprodución da mesma unha vez rematada.

Os beneficios que achega a calquera evento outdoor son:

  1. Permite coñecer en todo momento a cabeza ou cola de carreira.
  2. Ante unha emerxencia permite coñecer a localización exacta dun participante.
  3. Permite detectar se algún participante está a saírse do percorrido definido pola organización.
  4. Pode axudar a planificar a instalación ou desmontaxe de avituallamientos.
  5. Permite que familiares ou amigos coñezan a evolución dos seus participantes.
  6. Permite instalar en zona de meta unha estación de reprodución para retransmitir a proba.
  7. Garante unha gran difusión da proba dando a coñecer a través de internet situacións que doutra forma só os participantes coñecerían.

O dispositivo GPS ten unhas dimensións moi reducidas (70 mm * 40 mm * 25 mm) e un peso duns 60 gr.

Devandito dispositivo será entregado ao comezo de cada etapa e deberá ser devolto ao finalizar cada unha delas.