¿En qué quilómetro se atopan?

Tracktherace ten a solución

Seguimento da situación da proba as 24 horas do día

¿Gustaríate seguir como vai ese corredor ou ese equipo que coñeces?. ¿Queres enviarlle a tu mensaxe de ánimo cada noite?. ¿Queres saber cómo vai escalando postos na clasificación día a día?.

Pois estamos de noraboa, Tracktherace dispón dunha plataforma online que permitiranos seguila situación en carreira de cada participante.

Ademais poderás enviar mensaxes de ánimo ós participantes para que os lean rematada a etapa mentras recuperan para a etapa do día seguinte.

Esta vista de carreira poderá ser consultada dende calquer dispositivo con conexión a internet, tanto durante a proba, como facendo unha reproducción da mesma unha vez rematada. Sexa cual sexa a distancia a que te atopes da Costa da Morte poderás seguila evolución da competición.

Os beneficios que aporta a calquer evento outdoor son:

  1. Permite coñecer en todo intre a cabeza ou cola de carreira.
  2. Ante unha emerxencia permite coñecer a ubicación exacta dun participante.
  3. Permite detectar se algún participante estase saindo do percorrido definido pola organización.
  4. Pode axudar a planificar a instalación ou desmontaxe de avituallamentos.
  5. Permite que familiares ou amigos coñezan a evolución do sus participantes.
  6. Permite instalar na zona de meta unha estación de reproducción para retransmitir a proba.
  7. Garantiza unha gran difusión da proba dando a coñecer a través de internet situacións que de outra banda só os participantes coñecerían