Cando chegan as dificultades

é a familia a que apoia

Inscrición de acompañantes

Lea as seguintes indicacións para facilitar o proceso de inscrición:

 • Antes de inscribirse lea detidamente o apartado Regulamento.
 • Todos os datos son obrigatorios e deberán ser cubertos.
 • A clave de inscrición do participante debe solicitarse o corredor ó que vai acompañar.
 • Unha vez cuberto e enviado o formulario, recibirá un correo de confirmación. Nel mostraranse os datos enviados e adxuntaranse os datos bancarios onde efectuar o ingreso da inscrición.
 • A forma de pago coa que se traballará este primeiro ano será a transferencia bancaria.
 • Poderase efectualo pago en 2 prazos:
  1. PRIMEIRO PRAZO: 50% do importe total da modalidade elexida nos 7 días posteriores o envío do formulario de inscrición.
  2. SEGUNDO PRAZO: 50% restante do importe total da modalidade elexida antes do día 30/06/2018.
 • Os que se inscriban despois do 31/06/2018 deberán realizar o pago do 100% do importe da inscrición nos 7 días posteriores o envío do formulario de inscrición.
 • A inscrición estará completa cando se efectúe o pago da inscrición na súa totalidade.
Clave de inscrición do corredor
Números e letras seguidos, sen espacios nen guións
Enderezo de correo electrónico onde recibir as comunicacións do evento
Nº de teléfono que levará durante as etapas como material obrigatorio
Formato día/mes/ano
Revise a guía de tallas antes de seleccionala
En caso de dúbida revisar o artígo 20 do Regulamento